Informator

Akta

Akt o osnivanju Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli

Statut Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli

Identifikacioni list

Izveštaji

Predlog izveštaja o radu za 2015. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju

Informator o radu

Programi rada

Program rada Fondacije Milenin Dom – Galerija Milene Pavlović Barilli za 2016. godinu