Službe

Uprava

LjiljaDabic v.d. Upravitelj Fondacije
Ljiljana Dabić
Tel: 064/8975-796
E-mail: fondacijampb@gmail.com

Stručna služba

Kustos
Violeta Tomić
Tel: 012/531-846
E-mail: violetatomicpo@gmail.com
Viši muzejski vodič
Violeta Marković
Tel: 012/224-173
E-mail: galerijabarili@gmail.com

Računovodstvo

Organizator materijalno – finansijskih poslova
Branka Kovačević
Tel: 012/542-722
E-mail: galerijabarilli@mts.rs

Opšti poslovi

Organizator opštih poslova
Ivana Ilić
Tel: 012/224-173
E-mail: barillimarketing@gmail.com

Pomoćno-tehnička služba

Spremačica
Ruža Sulimanović
Tel: 012/224-173