Najava grupnih poseta

Grupne posete neophodno je najaviti nekoliko dana unapred.

Najave slati na e-mail galerijabarili@gmail.com

Najava treba da sadrži sledeće podatke:

  • Pun naziv agencije, škole, udruženja…
  • Puna adresa
  • PIB
  • Matični broj
  • Broj faksa ili e-mail na koji se šalje predračun
  • Broj posetilaca
  • Datum i vreme obilaska Galerije
  • Ime i prezime vodiča
  • Broj telefona vodiča
  • Struktura posetilaca (OŠ, SŠ, studenti, profesori, penzioneri…)

Preuzmite obrazac za najavu obilaska Galerije Milene Pavlović Barilli.