Stalna postavka

Galerija MPB kao muzej memorijalnog tipa sa umetničkim fondom , ličnim predmetima MPB, ličnom bibliotekom ,porodičnom zaostavštinom i arhivskom građom, obavlja poslove zaštite, istraživanja, evidentiranja prikupljanja sređivanja i publikovanja i prezentacije kulturnih dobara umetničkih radova MPB i porodične zaostavštine.

Fondacija je osnovana u znak zahvalnosti i sećanja na MPB uz poštovanje volje i želje majke Danice da imovinu i umetničke predmete daruje srpskom narodu i da se ova zaostavština sačuva kao celina.Galerija je za javnost otvorena 24 juna 1962. Pod krovom preuređene stare porodične kuće Pavlovića.Tom prilikom Danica Pavlović je otkrila memorijalnu ploču sa urezanom posvetom „Milenin dom-njenom talentu, vrednoći i mladosti-mama“

Prioritetan značaj u radu Galerije ima stalna muzejska izložba .Postavka daje hronološki presek Mileninog opusa od 1926 do 1945. U sastavu stalne muzejske izložbe su i vitrine sa Mileninim ličnim predmetima, slikarskim priborom i drugim porodičnim uspomenama.

Galerija je imala i nekoliko desetina reprezentativnih izložbi održanih u evropskim gradovima:Briselu, Parmi, Parizu, Bukureštu, Bratislavi, Pragu, Brnu, Skoplju i Zagrebu kao i u mnogim gradovima u Srbiji među kojima je Izložba u Beogradu održana u SANU, Somboru, Sremskoj Mitrovici,Gornjem Milanovcu…