Zbirke

U svom fondu Galerija ima 894 umetničkih rada Milene Pavlović Barili, od toga 136 ulja, 51 pastel, 286 tempera i akvarela, 6 grafika i 415 crteža.

Galerija u svom sastavu ima i 9 radova iz zbirke umetničkih radova iz porodične zaostavštine :

  • Cecrope Barilli, “ Portret Danice Pavlović Barilli“, 1910.
  • Jovan Isailović mlađi, „Portret Antonija Pavlovića“, 1842.
  • Miodrag Petrović „Portret Milice Janković“, 1914.
  • Elza Viland Vučetić, „Crkveno dvorište“
  • Asen Peikov, „Danica Pavlović Barilli“, bronza, 1952
  • Josip Vučetić,“Portret Danice Pavlović Barilli“,1920
  • Aristid Barilli, „Bruno Barilli“,bronza, H – 34 cm
  • Beta Vukanović, „Pejzaž sa Triglava“,ulje na kartonu

U svom umetničkom fondu Galerija ima i 51 delo naših savremenih autora nagrađenih na dosadašnjim izložbama Bijenala.